Tag: film

Kom i gang med Flipped Classroom

En af tidens helt store tendenser blandt undervisere på flere planer er begrebet “flipped classroom”, og jeg skal gerne indrømme, at jeg også er tiltrukket af denne måde at tilrettelægge undervisning på – jeg tror også, at jeg skal prøve det af i lidt større stil, end jeg hidtil har forsøgt mig med.

I den traditionelle skole, som de fleste af os kender og er fortrolige med, består timerne ofte af, at læreren kommer med et oplæg, hvor lektier gennemgås, og herefter præsenterer nyt stof for eleverne. I den resterende tid af lektionen øver eleverne sig så på det, der netop blevet gennemgået. Lektierne består som regel af at eleven skal “anvende viden” dvs. øve det, der blev fortalt i skolen som oftest ved at løse nogle opgaver, der så igen skal rettes i den førstkommende lektion. Hvis eleven ikke magter lektierne, er det ikke sikkert, at der er hjælp at hente. Dermed risikerer skolen og dermed læreren, at lektielæsningen på sigt opleves så frustrerende, at eleven til sidst helt opgiver det eller de pågældende fag.

flipped classroom

Hvis man så at sige flipper undervisningen, forbereder eleverne sig også hjemmefra. Men forskellen ligger i, at de arbejder ikke med at “anvende viden” gennem f.eks. opgave- og problemløsningsaktiviteter. Af samme vil langt færre elever opleve frustration over lektierne. Læreren står heller ikke længere ved tavlen og fortæller, eleverne sætter sig derimod ind i nyt stof ved fx at se lærerens tavlegennemgang eller kommenterede powerpoint hjemme på video eller gennem andre distribuerende medier. Eleverne kan se videogennemgangen alene eller sammen med andre over nettet.

Hvis eleverne har spørgsmål til indholdet af den sete videosekvens sendes det til underviseren, der herefter bedre  kan tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i de problemer, de enkelte elever oplever. Hermed frigives der mere tid i de enkelte lektioner til elevfordybelse i det givne stofområde. En anden gevinst ved flipped classroom er, at lærerens rolle i undervisningstiden ændres fra primært at være  formidler til mere at fungere som vejleder for de enkelte elevers læringsproces. Denne rolle kunne man kalde for læringsvejleder, hvilket i høj grad tiltaler mig.

Hvis du er blevet nysgerrig på begrebet “flipped classroom”, så tjek lige sitet flipperiet.dk ud.

Alle (gen)veje fører til Youtube!

youtubeDen 26. januar bragte jeg her på bloggen et indlæg omhandlende genvejsfunktioner. Eller indlæg og indlæg der var vel (når ret skal være ret) mere tale om en slags avanceret genvej til et blogindlæg på Bro-Blog! Men har du nogensinde overvejet, at der også kan være genveje at finde på youtube.com?

Nej vel, men det er der faktisk. Måske tænker du, hvorfor det har relevans på en undervisningsblog? Svaret er enkelt. I disse smartboard-tider, hvor undervisningen ofte tager udgangspunkt i digitale læringstjenester, der bliver youtube også anvendt i stor stil.

Hvis man fx gerne vil indlægge en pause i den valgte youtube-sekvens, så bruger man bare tastaturets mellemrumstast (når du trykker på mellemrumstasten, pauser du videoafspilningen, og når du trykker igen, fortsætter afspilningen).

Såfremt man ønsker at springe i den valgte sekvens, så kan man med fordel bruge tastaturets taltaster til at springe en given procent frem i videoen. Trykker man ’1′ springes der prompte 10 procent ind i videoklippet, ’2′ går frem til 20 procent af videoens samlede længde – og sådan fortsætter det. Hvis du vil tilbage til videoens begyndelse, trykker du blot på 0′ (vær opmærksom på, at dette lille trick ikke virker med tastaturets numeriske taster, hvis du altså har sådan nogle).

Man naturligvis også spole i sekvensen i intervaller af 5 sek., det kræver blot, at man bruger tastaturets piletaster venstre/højre alt afhængigt af, hvorvidt man ønsker at spole frem eller tilbage i filmsekvensen.

Smart ik’?! I virkeligheden er det både enkelt, nemt og hurtigt. Det kan spare de fleste for en del fumletid med musen – særligt tricket med mellemrumstasten bruger jeg ret ofte selv.

Generation I

Jeg har netop ved et rent tilfælde i form af hovedløst surferi på nettet fundet Generation I’s website. Hvilken guldgrube i forhold til undervisning i overbygningen?!

Helt enkelt omhandler Generation I emnerne åbenhed, forståelse og tolerance, som de selv skriver på website, citat:

GENERATON i handler om åbenhed og forståelse. Vi vil have forståelse på dagsordenen.

GENERATION i er en organisation, der arbejder på at øge forståelsen for forskelligheder i Danmark. Vi ønsker at arbejde imod fordomme, diskrimination og ensretning.  

GENERATION i støtter, skaber og inspirerer projekter, som fremmer forståelse, tolerance og mangfoldighed i samfundet. 

Det fede ved sitet i forhold til undervisning er, at det gratis at bruge filmene og blogindlæggene fra sitet. Faktisk har Generation I udviklet hele 3 gratis undervisningsforløb omhandlende ovenstående til brug for undervisningen i folkeskolens ældste klasser – jeg tror faktisk, at materialet sagtens kunne bruges på diverse ungdomsudd. som fx gymnasier, handelsskoler mv. Du finder Generation I her.

Et digitalt undervisningsforløb

animotoI det kommende skoleår gentager min kollega og jeg vores valgfag om webtjenester og digital foto. Vi har dog besluttet, at vi vil stramme op på formen. Det var lidt for løst i år, det både må og skal vi gøre bedre.

Af samme grund vil vi forsøge at udvikle nogle færdige forløb, som vi måske vil lægge ud her på bloggen til gavn og glæde for undervisere på alle niveauer. Et forløb kunne se ud som følger:

  • Eleverne skal finde sammen i mindre grupper (2-3 elerver)
  • Herefter skal de finde et billede via bloggen “Bored Panda’s” galleri med optiske illusioner, se eksemplet nedenfor

statue

  • Lav herefter en beskrivelse af det valgte billede
  • Lav dernæst en fortolkning af det valgte billede – hvilken historie fortæller billedet, hvad tænker I på, når I ser billedet?
  • Vælg nu et nyt billede og gentag processen
  • Når I har 3 billeder, skal I lave en lille film ved hjælp af værktøjet animoto, hvor I kombinerer jeres billeder med jeres billedebeskrivelser og fortolkninger.
  • Linket til jeres animotofilm lægges ud på vores facebookside og præsenteres på smartboardet for resten af klassen.