Month: juni 2013

Brug nu den smartphone i undervisningen

smartphonekameraI dag var jeg sammen med en kollega i Flensborg på en dagstur med min 8. klasse. Vi var dernede i anledning af en såkaldt international dimension i den daglige sprogundervisning. Nu er jeg ikke sproglærer, så jeg var med i min egenskab af klasselærer.

Nok om det. Jeg har tit opfordret undervisere på min daglige arbejdsplads og her på bloggen til at gøre brug af elevernes smartphones i forbindelse med deres undervisning – alligevel møder jeg ofte afvisende attituder blandt mine kolleger på dette punkt. Jeg tror måske, at de afvisende attituder skyldes en usikkerhed i forhold til smarthones som medie i undervisningen. Derfor var min overraskelse også stor, da jeg af min kollega for lidt tid siden blev spurgt om jeg havde en idé eller to til vores Flensborgtur. Han var åben for alt, bare det indeholdt et stort element af samtale på tysk – rimeligt nok, eftersom Flensborg jo rent geografisk ligger i Tyskland.

Jeg måtte lige lægge hovedet lidt i blød, da jeg anså tyskfaget som en forhindring (jeg er ringe til tysk). Ret hurtigt kunne jeg dog se nogle muligheder, eftersom det han efterspurgte var nogle rammer for et fagligt forløb i tysk. Resultatet blev følgende opgave til eleverne, som var inddelt i grupper af 3-5 elever:

  • optag en film med jeres smartphone-kamera af 4 min. varighed
  • filmen skal omhandle kultur i Flensborg
  • filmen skal indeholde et interview på tysk med en tilfældig person fra gadebilledet

Da vi i bussen på vejen hjem fra Flensborg talte med eleverne gav langt de fleste udtryk for, at de fandt opgaven fed, spændende/anderledes og meget udfordrende at udføre. Alle elever gav ligeledes udtryk for, at deres resultat var blevet bedre end forventet samt det faktum, at de virkelig havde fået talt tysk. I skrivende stund har jeg endnu ikke set de færdige produkter, hvilket først vil ske i forbindelse med morgendagens program. Men det er planen, at vi vil uploade filmene til et lukket forum fx på skoletube, hvorefter vi naturligvis vil efterbehandle filmene med en snak om tankerne bag de enkelte film (evt. på tysk?!). Jeg forestiller mig, at denne idé sagtens kan finde anvendelse i forbindelse med sprogundervisning generelt. jeg tror under alle omstændigheder, at vi vil genbruge idéen i forbindelse med en studietur næste skoleår til Berlin.

For at give et indtryk af, hvad en film kunne omhandle, kommer her et kort klip produceret tidligere i dag med en smartphone (den smukke unge vært er min kollega):

Gør telefonen til et aktiv – et færdigt forløb

smartphoneJeg har her på bloggen og ude i virkeligheden ofte plæderet for, at man skal inddrage elevernes telefoner i undervisningen. Man kan lige så godt udnytte, at eleverne næsten uden undtagelse render rundt med smartphones, som giver gode muligheder for digital undervisningen.

 omhandlende uddannelsespolitik (i virkeligheden kan dette forløb sagtens gennemføres og samtidig give god mening i andre fag også fx dansk og sprogfag).

Eleverne skulle indlede med at se et tvklip (det kunne også have været et youtubeklip) på deres telefon. De skulle tage stikord til klippet imens, de så klippet. Herefter skulle uddybe deres stikord således, at stikordene kunne danne baggrund for et mundtligt ref. af 45-55 sek. varighed. Referatet skulle de hver især indtale på deres smartphones. Når de sad med en færdig lydoptagelse, skulle de gennemhøre deres egne lydoptagelser, og genindtale disse igen således, at optagelserne blev klinisk renset for udtryk som “øhh” og “hmmm” mv.

Når eleverne så endelig efter flere forsøg sad tilbage med nogle knivskarpe optagelser af deres egne mundtlige ref., skulle de parvis høre ref. og give hinanden konstruktiv kritik. Her stoppede mit forløb, men man kunne sagtens have bedt eleverne lave en endelig optagelse, hvor der blev taget hensyn til kritikken fra klassekammeraterne.

Det fede ved dette forløb var, at alle elever, også de normalt fagligt svage, samstemmende gav udtryk for stor tilfredshed med forløbet. Flere gave efterfølgende udtryk for, at det faglige indhold “sad lidt bedre fast” dagen derpå. Der er jo også den lille finesse ved dette forløb, at den enkelte elev har mulighed for at gemme sine optagelser som en slags mundtlig note på telefonen. Én ting er helt sikkert, det er bestemt ikke sidste gang, at jeg bruger ideen, det er den simpelthen for fed til.

Afslutningsvist skal det lige nævnes, at man skal gøre telefonen aktiv i undervisningen af flere årsager, men en af de vigtigste årsager er, at elever jævnligt glemmer deres hæfter, bøger, penalhus mv. Sjovt nok har jeg endnu til gode at opleve en elev, der har glemt sin telefon – den er altid med, hvilket man ligeså godt kan udnytte som underviser.

Polls – spørgeskemaer i undervisningen

polls1Så blev det vidst tid til at smide endnu et indlæg på bloggen?! Du undrer dig måske over, at min frekvens mht. indlæg på denne blog er dalet markant det sidste halve år? Det skyldes det simple faktum, at døgnet desværre kun har 24 timer og med 3 blebørn, kan det være svært at nå alt det, man gerne vil – bloggen er så blevet “ofret” lidt. Jeg håber dog, at finde tid til at poste lidt fra tid til anden. Nok om det.

Polls er et fantastisk simpelt afstemningsværktøj, som ovenikøbet er en gratis onlne-ressource, der også fint kan fungere fint i en mobilbrowser. Det sidste er lidt snedigt, idet det åbner muligheder  forhold til at gøre brug af denne web-ressource i undervisningen via elevernes mobiltelefoner. Alt, som kan gøre mobiltelefonerne til et undervisningsaktiv, har min totale opbakning og støtte. Så fik vi lige det med.

Polls er genialt når man hurtigt vil sætte en multiple choice afstemning i gang og dele denne med eleverne. Lærere og elever kan selvfølgelig også lave afstemninger, som efterfølgende kan indlejres i andre websider, blogs og deles via sociale netværk som facebook og twitter. Her er endelig en mulighed for på en nem og meget hurtig og nem måde at lave små evalueringer og hurtige spørgeskemaer/afstemninger.  Det mest geniale er, at man som bruger ikke oprette en profil – så det er bare om at komme igang.

Som underviser kan man med fordel dele webadressen til afstemingen med URL forkorteren kortlink.dk. Så kan eleverne hurtigt og let besvare din(e) afstemning(er)  fra deres respektive enheder. Som en lille bonus kan jeg ikke dy mg for at nævne, at Polls nærmest er skræddersyet som fx spørgeskema/evaluering i aktiviteter, hvor eleverne producerer QR koder.