Emneord: sprogundervisning

Brug nu den smartphone i undervisningen

smartphonekameraI dag var jeg sammen med en kollega i Flensborg på en dagstur med min 8. klasse. Vi var dernede i anledning af en såkaldt international dimension i den daglige sprogundervisning. Nu er jeg ikke sproglærer, så jeg var med i min egenskab af klasselærer.

Nok om det. Jeg har tit opfordret undervisere på min daglige arbejdsplads og her på bloggen til at gøre brug af elevernes smartphones i forbindelse med deres undervisning – alligevel møder jeg ofte afvisende attituder blandt mine kolleger på dette punkt. Jeg tror måske, at de afvisende attituder skyldes en usikkerhed i forhold til smarthones som medie i undervisningen. Derfor var min overraskelse også stor, da jeg af min kollega for lidt tid siden blev spurgt om jeg havde en idé eller to til vores Flensborgtur. Han var åben for alt, bare det indeholdt et stort element af samtale på tysk – rimeligt nok, eftersom Flensborg jo rent geografisk ligger i Tyskland.

Jeg måtte lige lægge hovedet lidt i blød, da jeg anså tyskfaget som en forhindring (jeg er ringe til tysk). Ret hurtigt kunne jeg dog se nogle muligheder, eftersom det han efterspurgte var nogle rammer for et fagligt forløb i tysk. Resultatet blev følgende opgave til eleverne, som var inddelt i grupper af 3-5 elever:

  • optag en film med jeres smartphone-kamera af 4 min. varighed
  • filmen skal omhandle kultur i Flensborg
  • filmen skal indeholde et interview på tysk med en tilfældig person fra gadebilledet

Da vi i bussen på vejen hjem fra Flensborg talte med eleverne gav langt de fleste udtryk for, at de fandt opgaven fed, spændende/anderledes og meget udfordrende at udføre. Alle elever gav ligeledes udtryk for, at deres resultat var blevet bedre end forventet samt det faktum, at de virkelig havde fået talt tysk. I skrivende stund har jeg endnu ikke set de færdige produkter, hvilket først vil ske i forbindelse med morgendagens program. Men det er planen, at vi vil uploade filmene til et lukket forum fx på skoletube, hvorefter vi naturligvis vil efterbehandle filmene med en snak om tankerne bag de enkelte film (evt. på tysk?!). Jeg forestiller mig, at denne idé sagtens kan finde anvendelse i forbindelse med sprogundervisning generelt. jeg tror under alle omstændigheder, at vi vil genbruge idéen i forbindelse med en studietur næste skoleår til Berlin.

For at give et indtryk af, hvad en film kunne omhandle, kommer her et kort klip produceret tidligere i dag med en smartphone (den smukke unge vært er min kollega):

Reklamer

Gør telefonen til et aktiv – et færdigt forløb

smartphoneJeg har her på bloggen og ude i virkeligheden ofte plæderet for, at man skal inddrage elevernes telefoner i undervisningen. Man kan lige så godt udnytte, at eleverne næsten uden undtagelse render rundt med smartphones, som giver gode muligheder for digital undervisningen.

 omhandlende uddannelsespolitik (i virkeligheden kan dette forløb sagtens gennemføres og samtidig give god mening i andre fag også fx dansk og sprogfag).

Eleverne skulle indlede med at se et tvklip (det kunne også have været et youtubeklip) på deres telefon. De skulle tage stikord til klippet imens, de så klippet. Herefter skulle uddybe deres stikord således, at stikordene kunne danne baggrund for et mundtligt ref. af 45-55 sek. varighed. Referatet skulle de hver især indtale på deres smartphones. Når de sad med en færdig lydoptagelse, skulle de gennemhøre deres egne lydoptagelser, og genindtale disse igen således, at optagelserne blev klinisk renset for udtryk som “øhh” og “hmmm” mv.

Når eleverne så endelig efter flere forsøg sad tilbage med nogle knivskarpe optagelser af deres egne mundtlige ref., skulle de parvis høre ref. og give hinanden konstruktiv kritik. Her stoppede mit forløb, men man kunne sagtens have bedt eleverne lave en endelig optagelse, hvor der blev taget hensyn til kritikken fra klassekammeraterne.

Det fede ved dette forløb var, at alle elever, også de normalt fagligt svage, samstemmende gav udtryk for stor tilfredshed med forløbet. Flere gave efterfølgende udtryk for, at det faglige indhold “sad lidt bedre fast” dagen derpå. Der er jo også den lille finesse ved dette forløb, at den enkelte elev har mulighed for at gemme sine optagelser som en slags mundtlig note på telefonen. Én ting er helt sikkert, det er bestemt ikke sidste gang, at jeg bruger ideen, det er den simpelthen for fed til.

Afslutningsvist skal det lige nævnes, at man skal gøre telefonen aktiv i undervisningen af flere årsager, men en af de vigtigste årsager er, at elever jævnligt glemmer deres hæfter, bøger, penalhus mv. Sjovt nok har jeg endnu til gode at opleve en elev, der har glemt sin telefon – den er altid med, hvilket man ligeså godt kan udnytte som underviser.

Polls – spørgeskemaer i undervisningen

polls1Så blev det vidst tid til at smide endnu et indlæg på bloggen?! Du undrer dig måske over, at min frekvens mht. indlæg på denne blog er dalet markant det sidste halve år? Det skyldes det simple faktum, at døgnet desværre kun har 24 timer og med 3 blebørn, kan det være svært at nå alt det, man gerne vil – bloggen er så blevet “ofret” lidt. Jeg håber dog, at finde tid til at poste lidt fra tid til anden. Nok om det.

Polls er et fantastisk simpelt afstemningsværktøj, som ovenikøbet er en gratis onlne-ressource, der også fint kan fungere fint i en mobilbrowser. Det sidste er lidt snedigt, idet det åbner muligheder  forhold til at gøre brug af denne web-ressource i undervisningen via elevernes mobiltelefoner. Alt, som kan gøre mobiltelefonerne til et undervisningsaktiv, har min totale opbakning og støtte. Så fik vi lige det med.

Polls er genialt når man hurtigt vil sætte en multiple choice afstemning i gang og dele denne med eleverne. Lærere og elever kan selvfølgelig også lave afstemninger, som efterfølgende kan indlejres i andre websider, blogs og deles via sociale netværk som facebook og twitter. Her er endelig en mulighed for på en nem og meget hurtig og nem måde at lave små evalueringer og hurtige spørgeskemaer/afstemninger.  Det mest geniale er, at man som bruger ikke oprette en profil – så det er bare om at komme igang.

Som underviser kan man med fordel dele webadressen til afstemingen med URL forkorteren kortlink.dk. Så kan eleverne hurtigt og let besvare din(e) afstemning(er)  fra deres respektive enheder. Som en lille bonus kan jeg ikke dy mg for at nævne, at Polls nærmest er skræddersyet som fx spørgeskema/evaluering i aktiviteter, hvor eleverne producerer QR koder.

Gode læseoplevelser og skrivetips

Måske er jeg en smule skadet af mit fag? Måske er jeg bare lidt for nørdet? Måske er min svaghed meget menneskelig? Men jeg elsker gode læseoplevelser. Det er jeg naturligvis næppe ene om. 

Jeg holder utrolig meget af at læse andres tekster – især dem, der skriver godt. Dagen i dag var egentlig meget jævn i forhold til “den gode læseoplevelse”. Men der vidste jeg jo heller ikke, at jeg havde noget helt særligt i vente. Da jeg kom hjem, og fik åbnet computeren, opdagede jeg ved et rent tilfælde webloggen Bro-blog.

Hvorfor er den noget særligt? Det spørgsmål er ret nemt at besvare. Bloggen er helt speciel, idet den er skrevet i et helt fantastisk lækkert og flydende sprog – og tilmed bliver man klogere på det danske sprogs finurligheder ved at læse den. Man kan virkelig mærke, at forfatterne til denne blog elsker at udtrykke sig skriftligt. De lækre og svedige sætninger gennemsyrer hele bloggen ligegyldigt hvilket indlæg, man vælger at læse. Fantastisk!

Bloggen er helt speciel, idet den er skrevet i et helt fantastisk lækkert og flydende sprog – og tilmed bliver man klogere på det danske sprogs finurligheder ved at læse den.

Det er faktisk ikke så tit, at man får lov at opleve lækkert sprog på et så højt niveau. Faktisk har jeg kun haft den fornøjelse en enkelt gang tidligere, når altså vi taler weblogs. Det var, da jeg læste vinskribenten Rasmus Holmgårds blog hipsomhap. Rasmus Holmgård evner også den der helt særlige disciplin med at skrive i et lækkert og saftigt sprog.

Nå, det var et sidespring. Tilbage til Bro-blog. Bro-blog skriver følgende om bloggen, citat:

“BRO Blog er danmarks største kommunikationsblog med over 8000 abonnenter. På bloggen er vi 13 medarbejdere, der deler ud af vores viden inden for forskellige kommunikative discipliner som forhandling, sprog, ledelse og retorik.”

Bloggen er med andre ord et godt sted for den, der vil have tips, tricks og teknikker til at forbedre sin kommunikation. Hvem vil ikke det? Jeg vil – 100%!

Ny retskrivningsordbog

På torsdag den 9. november 2012 sker det, som alle skolelærere i det ganske danske land i spænding har gået og ventet på de sidste mange måneder. Hold nu fast! Eftersidderen lader allerede nu bomben springe: Dansk Sprognævn nedkommer med en ny retskrivningsordbog – SÅDAN, intet mindre!

Nu er det ikke fordi, at jeg er pessimistisk af natur, men jeg tvivler alligevel på, at det bliver årets mediebegivenhed. Faktisk tror jeg, at det store flertal (også af skolelærerne) vil være jævnt ligeglade. Dette indlæg er ikke et forsøg på at fornærme nogen, men er det ikke sådan, at det kun er et meget begrænset antal sprognørder, som tager retstavning alvorligt – alle vi andre skriver vel mere eller mindre, som det passer os?! For mit eget vedkommende må jeg nok erkende, at det er endog meget lang tid siden, at jeg har slået noget op i den danske retstavningsordbog. Til gengæld holder jeg mig ikke tilbage med at udgive tekster på den ene og den anden måde fx sms, mails og her på bloggen.

“Er det et problem, at vi kun bruger den funktionelle retstavning?”

I dagens webudgave af dagbladet Politiken faldt jeg over denne artikel, hvor jeg blev opmærksom på, at det danske sprog indeholder den officielle retstavning og den funktionelle. Det er den sidste, de fleste af os dagligt benytter – og mange af os er desværre også pænt ligeglade med den første. Er det et problem, at vi kun bruger den funktionelle retstavning? Ja, det synes jeg, eftersom vi lever med en stor risiko for at blive fejlforstået.

I samme avis kunne man den 30. oktober læse dette indlæg, hvor BA i filosofi, videnskabsteori og kommunikation Jesper Pøhler harcelerer (staves det virkelig sådan? Nå, skidt I ved, hvad jeg mener) over over udviklingen i det danske sprog. Jeg må indrømme, at jeg finder artiklen interessant – særligt, når man læser de mange kommentarer, som artiklen har afstedkommet. Indlægget eller artiklen understreger i min optik bare, at det ikke endnu er helt ligegyldigt, hvordan vi staver og udvikler sproget.

“Det, at kunne udtrykke sig ordentligt og korrekt i forskellige sammenhænge og situationer er en dyrebar gave, som vi skal kæmpe for og værne om.”

På webportalen sproget.dk kan man finde 10 fede og interessante temaer omhandlende det danske sprog. Hvorfor nævne det nu? Jo, jeg tænkte, at det måske kunne have interesse for eksempelvis dansklærere. Der er fx temaer om slang, bandeord, sms-sprog og meget andet. Jeg synes, at alle lærere har et ansvar for at formidle viden om vores sprog, eftersom det i min verden ikke er helt ligegyldigt, hvordan vi i fremtiden forvalter og dermed udvikler sproget. Det, at kunne udtrykke sig ordentligt og korrekt i forskellige sammenhænge og situationer er en dyrebar gave, som vi skal kæmpe for og værne om. Derfor er det, efter min bedste overbevisning heller ikke helt ligegyldigt, at der på torsdag udgives en ny retskrivingsordbog.

Kan sms bruges som et evalueringsværktøj i undervisningen?

Der findes pt. forskellige evalueringsværktøjer på nettet, som den enkelte lærer kan gøre brug af i forbindelse med evaluering en given undervisningssituation. I dette indlæg vil jeg nævne to værktøjer, som jeg finder særligt smarte, eftersom de i den grad gør brug af den digitale teknologi, der alligevel ofte findes i skoletasken.

Lad mig lægge ud med DR SMARTPOLL, som fungerer rigtig godt i forbindelse med IWB. Som lærer skal man inden timens begyndelse have oprettet en såkaldt smartpoll på dr.dk/host fx 3 spørgsmål til dagens lektie med 3 tilhørende svarmuligheder til hvert spørgsmål. Eleverne får så en kode eller et id, som de taster ind i det tilhørende felt på dr.dk/client (eleverne skal have deres egen device fx smartphone, tablet, pc’er osv.) – herefter er undersøgelsen i gang. Læreren kan nu styre slagets gang fra sin enhed fx lærerpc’en, der også styrer smartboardet. Det geniale er, at nu kan alle i klassen på smartboardet følge med i svarstatistikken.

Det andet og sidste værktøj, som jeg vil behandle i dette indlæg hedder Todaysmeet. Dette værktøj er et såkaldt backchannel. Kort fortalt handler det om, at man som fx klasse opretter et online rum, hvor man efterfølgende kan kommentere på undervisning, præsentationer eller projektfoløb, mens det foregår.

“Sitet fungerer lidt i stil med Twitter, hvor man kan indtaste 140 tegn pr. besked.”

Den lidt længere forklaring er, at man v.hj.a. Todaysmeet opretter et privat rum online, hvor man kan skrive korte beskeder og læse andres. Sitet fungerer lidt i stil med Twitter, hvor man kan indtaste 140 tegn pr. besked. Forskellen er, at man på Todaysmeet opretter rum, hvor kun udvalgte personer har adgang (man skal kende adressen for dette online rum). Derudover fastsætter man en tidsramme for varigheden af rummet. Det betyder, at man f.eks. kan vælge, at rummet kun skal eksistere i den uge, hvor man fx arbejder med et projekt. Derefter vil rummet blive lukket ned.

Det, efter min mening, interessante er, at Todaysmeet allerede er et værktøj, som finder anvendelse helt ned i indskolingen, se bare her.

Smartphones, tysk og andre apps

Tja, så er man sørme blevet helt hooked på kombinationen af tyskundervisning og digitale gadgets – hvem skulle tro, at det ville komme over mig? Nej vel, det er ikke ligefrem en kombination, der ligger først for. Jeg tror nu heller ikke, at faget tysk på den måde kommer til at indgå i min fagrække.

Grunden til, at jeg alligevel foretager kombinationen mellem tysk og digital undervisning skyldes flere forhold. Det bunder naturligvis i mit indlæg “QR-koder i tyskundervisningen” men også i det faktum, at den populære app “Wordfeud” nu endelig er kommet i en tysk udgave (gratis). Jeg tror, at denne app sagtens vil kunne bruges i tyskundervisningen rundt om på landets skoler. Jeg ved positivt, at flere dansk- og engelsklærere gør brug af applikationen i deres undervisning – af samme grund vil det vel også være naturligt, at tysklærere gør det samme.

“Wordfeud nu endelig er kommet i en tysk udgave”

Personligt spiller jeg stadigvæk jævnligt wordfeud – både med tilfældige brugere og brugere, jeg kender fx elever. Jeg finder faktisk spillet temmelig udfordrende og sjovt (hvis du ikke kender spillet, s kan det vel bedst forklares som en digital udgave af det gamle brætspil Scrabble).

Nu skal det hele ikke handle om wordfeud og tysk. Skolemanden Mads Remvig, ham med sitet it4education, har netop søsat endnu en weblog – denne gang handler det om applikationer til iPads/iPhones, som er særligt velegnede til skole- og dermed undervisningsbrug. Mads Remvig beskæftiger sig på bloggen både med de apps, der koster penge at hente og dem, som er gratis – umiddelbart ser projektet spændende ud, eftersom det er fagopdelt, og dermed nemmere at navigere rundt i. Prøv selv at vurdere bloggen her.

Share